x

Đăng nhập

Comming soon...

Kỹ xảo

Kỹ xảo: Cứ ngỡ loạt bom tấn này toàn bối cảnh sang xịn mịn, ai ngờ chỉ là sản phẩm của đồ họa hay phông xanh toàn tập.