x

Đăng nhập

Comming soon...

Phương Loan

Phương Loan: 100 ngày kể từ lúc nghệ sĩ Chí Tài ra đi, chị "bé Heo" đã dần hồi phục nhưng vẫn chưa thể nguôi ngoai, chị vui đấy nhưng cốt là để anh vui lòng nơi chín suối.