x

Đăng nhập

Comming soon...

Record of Ragnarok

Record of Ragnarok: Record of Ragnarok: Các Valkyrie tìm kiếm những chiến binh mạnh nhất lịch sử nhân loại để đối đầu với các vị thần, giành quyết được sống thêm 1000 năm nữ.