x

Đăng nhập

Comming soon...

SAS: Rise of the Black Swan

SAS: Rise of the Black Swan: Với ngân sách khiêm tốn thì SAS cũng đã cố gắng cống hiến những cảnh quay đẹp, những pha hành động nhanh và chân thật, tuy nhiên như thế là chưa đủ...