x

Đăng nhập

Comming soon...

Strange World (Thế Giới Lạ Kỳ)

Strange World (Thế Giới Lạ Kỳ): Strange World xoay quanh chuyến phiêu lưu đến một vùng đất kỳ lạ của gia đình Clades. Họ phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng để quay trở về.