Bài viết: After-credit

Giải thích ý nghĩa 2 đoạn after-credit phim Ant-Man and the Wasp

Giải mã After-Credit của Ant-Man and The Wasp: tình tiết “cài cắm” từ Infinity War đến Avengers 4

ntxuanha    15:30 - 07/07/2018   

Bom tấn Ant-Man and the Wasp sẽ có 2 after-credit

Tiết lộ từ fan cuồng "Đừng ra về ngay khi Ant-Man and the Wasp kết thúc"

Kunnie    16:45 - 26/06/2018   

Người Kiến và Chiến Binh Ong tiết lộ mới về Avengers 4

Người Kiến và Chiến Binh Ong sẽ tiết lộ điều gì mới về Avengers 4?

Mông    06:00 - 22/06/2018   

Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ sẽ có after-credit cho phần 3

Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ liệu sẽ có after-credit cho phần 3?

Mông    19:00 - 16/06/2018