Bài viết: Ăn Theo

Deadpool viết thư cảm ơn fan hâm mộ đã ủng hộ Deadpool 2

Deadpool lại học lầy theo đàn anh viết "tâm thư" cảm ơn fan hâm mộ!

Kunnie    15:44 - 22/05/2018