Bài viết: BET Awards

Phim Black Panther thắng giải thưởng BET Awards

"Báo Đen" lại tiếp tục thắng lớn tại BET Awards!

Kunnie    16:00 - 25/06/2018