Bài viết: Casting

Tiểu Long Nữ năm xưa vốn thuộc về Châu Tấn chứ không phải Lưu Diệc Phi

Không phải Lưu Diệc Phi, Tiểu Long Nữ năm xưa vốn thuộc về Châu Tấn

Nhật Nguyệt    13:22 - 20/05/2020   

Tân Ỷ Thiên của Lâm Phong đã bị chê già, sao nam đều hơn 40 tuổi

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký chưa chiếu đã bị chê già, Lâm Phong nhỏ nhất cũng hơn 40 tuổi

Nhật Nguyệt    11:39 - 08/05/2020   

Dương Mịch, Nhiệt Ba và sao nữ Cbiz thuở casting đầu tiên

Dương Mịch, Nhiệt Ba và sao nữ Cbiz thuở casting đầu tiên: Người tự tin, người mộc mạc

Nữ Nhi Hồng    17:27 - 04/04/2020   

Chẩm Thượng Thư bị chê bai vì dàn cast không bằng Thập Lý Đào Hoa

Hot là thế, Chẩm Thượng Thư vẫn bị chê bai vì dàn cast không bằng Thập Lý Đào Hoa

Khứ Linh    16:26 - 16/03/2020