Bài viết: Concept Art

Hé lộ tranh thiết kế hậu trường của Captain Marvel giáp mặt Thanos

"Nhá hàng" Captain Marvel giáp mặt giao chiến với Thanos qua bức ảnh thiết kế từ hậu trường

Kunnie    12:15 - 15/07/2018   

Concept art minh họa kịch bản của Avengers Infinity War

"Tóm tắt" Avengers Infinity War hoành tráng qua bộ tranh minh họa kịch bản!

Kunnie    14:35 - 05/07/2018   

25 concept art làm thay đổi hoàn toàn Vũ Trụ Marvel - Phần 2

Những bản thảo thiết kế sẽ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn của các nhân vật Marvel - Phần 2

Quỳnh Sa    15:45 - 25/06/2018   

25 concept art làm thay đổi hoàn toàn Vũ Trụ Marvel - Phần 1

Những bản thảo thiết kế sẽ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn của các nhân vật Marvel - Phần 1

Quỳnh Sa    13:55 - 25/06/2018