Bài viết: Đạo nhái

Châu Đông Vũ nối gót Nhiệt Ba, bị cư dân mạng mỉa mai là "thủy hậu"

Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt Châu Đông Vũ bị mắng là "thủy hậu"

Nhật Nguyệt    10:41 - 07/05/2020   

Sau Bộ Bộ Kinh Tâm, nay Như Ý Truyện lại ngậm ngùi thua đạo phẩm

Chung kiếp với Bộ Bộ Kinh Tâm, Như Ý Truyện ngậm ngùi nhìn đạo phẩm Diên Hy Công Lược lên sóng trước

Hạ Băng    11:00 - 17/07/2018   

Một Nghìn Lẻ Một Đêm của Nhiệt Ba bị tố đạo poster phim Nhật

Bị tố đạo poster phim Nhật, Nghìn Lẻ Một Đêm của Nhiệt Ba - Đặng Luân bị khán giả quay lưng?

Hạ Băng    11:00 - 11/07/2018   

Sáng Tạo 101 lại đạo nhái nhóm nhạc nhà SM

Cứ ngỡ trong sạch từ khi mua bản quyền, không ngờ Sáng Tạo 101 lại đạo nhái nhóm nhạc nhà SM

Hạ Băng    14:20 - 24/06/2018   

Xem thêm