Bài viết: Diễn viên đóng thế

Lưu Thi Thi gây tranh cãi vì dùng diễn viên đóng thế để chụp quảng cáo

Sau Triệu Lệ Dĩnh, đến Lưu Thi Thi gây tranh cãi vì dùng diễn viên đóng thế để chụp quảng cáo

Trà Xanh Biểu    11:17 - 27/06/2018   

Dương Mịch đáp trả vị bị nói dùng thế thân trong Phù Dao Hoàng Hậu

Bị chỉ trích khi dùng thế thân trong Phù Dao Hoàng Hậu, Dương Mịch đáp lại cực đanh thép

Hạ Băng    08:30 - 25/06/2018   

Thor và người đóng thế

Câu chuyện qua ảnh: Thor và người đàn ông chẳng phải ruột thịt mà vẫn thân thiết như anh em

Mông    18:30 - 08/06/2018   

Triệu Lệ Dĩnh bị ném đá vì lạm dụng diễn viên đóng thế quay quảng cáo

Vừa quay quảng cáo mới, Triệu Lệ Dĩnh lại bị ném đá vì lạm dụng diễn viên đóng thế

Trà Xanh Biểu    10:41 - 25/05/2018   

Xem thêm