Bài viết: Hawkeye

Dự án tiếp theo của Jeremy Renner là một phim siêu anh hùng

"Hawkeye" Jeremy Renner sẽ tham gia phim siêu anh hùng mới không thuộc Vũ trụ Marvel

Mông    18:30 - 10/07/2018   

Fan cuồng Hawkeye dọa giết đạo diễn

Fan cuồng... dọa giết đạo diễn vì Hawkeye "mất tích" trong Avengers: Infinity War

ChuHanie    21:00 - 13/06/2018   

Nội dung Avengers 4 bất ngờ bị tiết lộ bởi 1 tài khoản vô danh

Nội dung Avengers 4 bất ngờ bị tiết lộ bởi 1 tài khoản vô danh từng nói đúng 80% Infinity War

ntxuanha    17:29 - 18/05/2018