Bài viết: Holly-oops

[HOLLY-OOPS] Những điểm vô lý của Avengers: Infinity War & Deadpool 2

[HOLLY-OOPS - Kỳ 2] Bom tấn cũng đầy sạn

Pun Xéo Xắt    20:45 - 24/05/2018   

[HOLLY-OOPS] Pun Xéo Xắt soi sạn mỗi tuần!

[HOLLY-OOPS Kỳ 1] Pun Xéo Xắt soi sạn mỗi tuần!

ChuHanie    21:08 - 17/05/2018