Bài viết: Khả Năng

Top 10 dị nhân có năng lực hồi phục mạnh mẽ nhất

Ngoài Wolverine, đây là top 10 dị nhân có năng lực hồi phục mạnh mẽ nhất

Mông    19:00 - 12/06/2018   

Khả năng may mắn của Domino trong phim Deadpool 2

99,9% là bạn chưa biết hết về sức mạnh thực sự của cô nàng Domino trong Deadpool 2

ntxuanha    08:28 - 22/05/2018