Bài viết: Khủng Long

Xếp hạng 5 phim Công viên khủng long từ dở tệ đến hay nhất

Xếp hạng độ "ĐỈNH" của tất-tần-tật phim “Jurassic Park” từ trước đến nay: đúng là rượu cũ thì ngon

ntxuanha    17:00 - 27/06/2018   

Xếp hạng 5 phim Công viên khủng long từ dở tệ đến hay nhất

Xếp hạng độ "ĐỈNH" của tất-tần-tật phim “Jurassic Park” từ trước đến nay: đúng là rượu cũ thì ngon

ntxuanha    17:00 - 27/06/2018   

Doanh thu phim Thế Giới Khủng Long sau 1 ngày ở Trung Quốc

Ngày đầu "đổ bộ" thị trường Trung Quốc, Thế Giới Khủng Long nhẹ nhàng bỏ túi hàng chục triệu đô!

Kunnie    17:30 - 21/06/2018   

Doanh thu phim Thế Giới Khủng Long sau 1 ngày ở Trung Quốc

Ngày đầu "đổ bộ" thị trường Trung Quốc, Thế Giới Khủng Long nhẹ nhàng bỏ túi hàng chục triệu đô!

Kunnie    17:30 - 21/06/2018   

Xem thêm