Bài viết: Ngày ấy bây giờ

Yoo Chun lụi tàn trong dàn chính "Sungkyunkwan Scandal" sau 10 năm

Dàn sao "Sungkyunkwan Scandal" sau 10 năm: Người bạc mệnh ra đi sớm, người lụi tàn vì scandal

Nắng Vàng    11:59 - 05/08/2020   

Xa Thi Mạn, Dương Di và dàn sao Cung Tâm Kế ngày ấy bây giờ

Sao Cung Tâm Kế ngày ấy bây giờ: Ai cũng viên mãn riêng Xa Thi Mạn vẫn cô đơn

Nữ Nhi Hồng    11:52 - 05/08/2020   

Đường Yên, La Vân Hi và dàn sao Bên Nhau Trọn Đời ngày ấy

Đường Yên, La Vân Hi và dàn sao Bên Nhau Trọn Đời ngày ấy: Cặp đôi phụ bùng nổ

Nữ Nhi Hồng    13:33 - 31/07/2020   

Trịnh Sảng, Trương Hàn và sao Cùng Ngắm Mưa Sao Băng ngày ấy

Sao Cùng Ngắm Mưa Sao Băng ngày ấy: Trịnh Sảng - Trương Hàn chia tay, cạch mặt

Nữ Nhi Hồng    11:52 - 30/07/2020   

Xem thêm