Bài viết: Nữ Chính

Triệu Lệ Dĩnh và sao Cbiz gây hoang mang vì khó phân ai là nữ chính

Triệu Lệ Dĩnh và sao Cbiz gây hoang mang vì khó phân ai là nữ chính trong phim

Mai Quế Lộ    08:25 - 03/04/2020   

Những bộ phim sở hữu cả nữ chính và nữ thứ đều tuyệt đỉnh

"Hạ cánh nơi anh", "Doctors" và những bộ phim sở hữu cả nữ chính và nữ thứ đều tuyệt đỉnh

Ngày Đẹp Trời    13:41 - 01/04/2020   

5 gương mặt vàng làng nữ thần Hàn được nhà làm phim muốn chọn nhất

5 gương mặt vàng làng nữ thần Hàn được nhà làm phim muốn hợp tác nhất: IU lọt giữa một dàn thực lực

Ngày Đẹp Trời    11:37 - 27/03/2020   

"School 2020" loại Ahn Seo Hyun để săn đón Kim Sae Ron đóng nữ chính?

Chưa nhận vai đã sóng gió, rộ tin NSX “School 2020” loại nữ chính kém danh để săn đón Kim Sae Ron

Thích Ăn Hành    14:58 - 20/03/2020   

Xem thêm