Bài viết: Phim Chuyển Thể Game

Trần Khôn sẽ hợp tác cùng Thẩm Nguyệt và AngelaBaby trong phim mới

Diễn xuất gây tranh cãi nhưng Thẩm Nguyệt vẫn được đóng cùng Trần Khôn, AngelaBaby?

Hạ Băng    10:20 - 12/07/2018   

5 phim chuyển thể game dở

Top 5 phim chuyển thể từ GAME "dở tệ" trong lịch sử điện ảnh

ntxuanha    18:30 - 24/05/2018