Bài viết: Phim Tài Liệu

Shin Se Kyung làm người dẫn truyện cho phim tài liệu về Covid-19

Mẫu mực giãn cách xã hội, Shin Se Kyung tiếp tục làm người dẫn truyện cho phim tài liệu về Covid-19

Thích Ăn Hành    17:24 - 19/05/2020   

Park Shin Hye thanh lịch tái xuất trong họp báo phim tài liệu mới

Đầu năm, Park Shin Hye duyên dáng, thanh lịch tái xuất dự họp báo phim tài liệu mới về thiên nhiên

Thích Ăn Hành    13:40 - 06/01/2020   

Park Shin Hye làm người kể chuyện trong phim tài liệu về động vật

Park Shin Hye tham gia làm người kể chuyện trong phim tài liệu về động vật, fan lại nức mũi tự hào

Thích Ăn Hành    11:09 - 07/08/2019   

Thông Cáo Báo Chí Workshop “Fashion In Film” – 17/11/2018

Thông Cáo Báo Chí Workshop “Fashion In Film” – 17/11/2018

KT    18:05 - 14/11/2018