Bài viết: Quý Cô Siêu Trộm

Ocean's 8 là một bộ phim gây thất vọng

Ocean's 8: Giống hệt hoa dâm bụt, có đỏ mà không có thơm, chẳng nên cơm cháo gì!

ChuHanie    16:15 - 27/06/2018   

Cách đạo diễn của Ocean's 8 mời được nhưng sao hạng A làm cameo

Bạn sẽ phải bất ngờ với cái cách Ocean’s 8 “hốt" được nguyên dàn cameo toàn sao bự hết hồn này!

ChuHanie    18:30 - 28/05/2018