Bài viết: Tái Khởi Động

Bộ phim RoboCop - Người Máy Cảnh Sát sẽ được làm lại

Người Máy Cảnh Sát RoboCop sẽ tái xuất màn bạc sau nhiều thập kỷ!

Kunnie    17:30 - 13/07/2018   

Trailer Dark Phoenix nhận được phản ứng tốt hơn mong đợi

First X-Men: Trailer Dark Phoenix nhận được phản ứng tốt hơn mong đợi

Quỳnh Sa    19:00 - 16/06/2018