Bài viết: Tẩy chay

Chị Em Chúng Mình và các chương trình có Hương Giang bị phản đối

Khán giả không chấp nhận 3 chương trình có Hương Giang: NSX show thiếu nhi phải xin lỗi

Kim Nguyên    09:15 - 04/11/2020   

Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp hớp hồn trong phim mới, lấn át Hoàng Cảnh Du

Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp hớp hồn trong phim mới, lấn át hoàn toàn nam chính

Nhật Nguyệt    09:40 - 20/05/2020   

Tiêu Chiến gánh "quả đắng" vì fan gây chuyện với cộng đồng đam mỹ

Fan gây chiến với cộng đồng đam mỹ, Tiêu Chiến gánh "quả đắng" bị tẩy chay toàn diện

Nhật Nguyệt    10:31 - 02/03/2020   

Luhan đổi kiểu tóc vì phim mới, fan lại gây sốc lên kế hoạch tẩy chay

Luhan đổi kiểu tóc vì phim mới, fan lại gây sốc vì lên kế hoạch phản đối tẩy chay

Nhật Nguyệt    16:31 - 12/06/2019