Bài viết: Thất nghiệp

Huỳnh Hiểu Minh, Tưởng Hân và sao Cbiz hot nhưng không có phim để đóng

Huỳnh Hiểu Minh, Tưởng Hân và sao Cbiz nổi như cồn nhưng không có phim để đóng

Mai Quế Lộ    08:00 - 11/07/2020   

Hồ Định Hân ở lại TVB vì: "Lương thấp nhưng ổn định"

Sau 1 năm thất nghiệp, Hồ Định Hân ở lại TVB vì: "Lương thấp nhưng ổn định"

Nhật Nguyệt    10:14 - 17/06/2020   

Huỳnh Hiểu Minh, Dương Mịch và sao Cbiz thất nghiệp vì dịch COVID-19

Huỳnh Hiểu Minh, Dương Mịch và dàn sao Cbiz lao đao thất nghiệp vì dịch COVID-19

Khứ Linh    16:29 - 13/03/2020   

Thị hậu TVB Hồ Định Hân thất nghiệp, sống bằng tiền tiết kiệm

Thị hậu TVB Hồ Định Hân thất nghiệp, sống bằng tiền tiết kiệm, ở nhà trông cháu

Nhật Nguyệt    11:31 - 02/03/2020