Bài viết: Thư tay

Sau khi nhận bằng khen huấn luyện tốt, Ji Chang Wook lại viết thư tình gửi fan xa nhớ

Sau khi nhận bằng khen huấn luyện tốt, Ji Chang Wook lại viết thư tình gửi fan xa nhớ

Lee    15:10 - 27/09/2017   

Đi lính chưa lâu, Ji Chang Wook đã viết thư về dặn fan không được "ngoại tình"

Đi lính chưa lâu, Ji Chang Wook đã viết thư về dặn fan không được "ngoại tình"

Lee    15:18 - 31/08/2017