Bài viết: Tốc Độ

Ngoại truyện của Fast & Furious tuyển diễn viên

Ngoại truyện của Fast & Furious: "The Rock" cặp kè "Người vận chuyển" rầm rộ đi tuyển diễn viên

ChuHanie    15:00 - 04/06/2018   

Fast and Furious: Liệu Dom Toretto có mãi là nhân vật linh hồn của bộ

Fast and Furious: Liệu Dom Toretto có mãi là nhân vật linh hồn của bộ phim?

HaleyNg    17:56 - 12/05/2018