Bài viết: Trầm cảm

Baifern Pimchanok phải điều trị tâm lý vì đóng "Chiếc lá cuốn bay"

Kết thúc “Chiếc lá cuốn bay”, Baifern nhập vai đến căng thẳng phải điều trị tâm lý và uống thuốc

Thích Ăn Hành    14:23 - 26/08/2019   

Mỹ nhân Chân Hoàn Truyện bị trầm cảm nặng, chết đi sống lại nhiều lần

Mỹ nhân Chân Hoàn Truyện bị trầm cảm nặng, từng chết đi sống lại nhiều lần

Nhật Nguyệt    11:15 - 23/08/2019   

Trịnh Sảng bị trầm cảm vì phim mới thất bại, bị ném đá do EQ thấp?

Hậu phim mới rating chạm đáy, chọc giận netizen, Trịnh Sảng than thở bị trầm cảm?

Nhật Nguyệt    14:51 - 08/07/2019   

Ngô Kỳ Long quá keo kiệt, Lưu Thi Thi vì chồng mà bị trầm cảm?

Ngô Kỳ Long quá keo kiệt, Lưu Thi Thi vì thói xấu của chồng mà bị trầm cảm?

Nhật Nguyệt    16:32 - 30/05/2019