Bài viết: Tương Lai

Ant-Man and The Wasp đã sắp đặt cho Scott Lang tiến vào Avengers 4

Có phải Ant-Man and The Wasp đã "dọn đường" cho Scott Lang tiến vào đại cuộc Avengers 4?

Kunnie    10:10 - 09/07/2018