Bài viết: Vai Diễn

Rộ tin Dương Tử thủ vai Duksun trong Reply 1988

Rộ tin Dương Tử thủ vai Duksun trong Reply 1988, netizen đồng loạt phản đối

Nhật Nguyệt    12:51 - 06/06/2019   

Đẹp hơn nữ chính, Đặng Luân bị Ngô Kinh nhận lầm là Đát Kỷ

Đẹp hơn nữ chính Phong Thần Diễn Nghĩa, Đặng Luân bị Ngô Kinh nhận lầm là Đát Kỷ

Nhật Nguyệt    11:26 - 04/06/2019   

Đời buồn của Đông Phương bất bại TVB, 62 tuổi vẫn cô độc

Đời buồn của Đông Phương bất bại TVB, vai diễn vận vào cuộc đời 62 tuổi vẫn cô độc

Nhật Nguyệt    09:43 - 29/05/2019   

Trung Dũng: Nhân tố mới trong phim Chàng Vợ Của Em

Trung Dũng: Nhân tố đặc biệt của những “ván bài” chốn công sở trong Chàng Vợ Của Em

KT    16:59 - 25/07/2018   

Xem thêm