Bài viết: Wakanda

Fan Marvel thuyết trình về Wakanda trong phim Black Panther

Bị ám ảnh bởi Black Panther, thanh niên này "chém gió" với cả giáo viên và cái kết "đắng lòng"...

ntxuanha    18:10 - 03/07/2018   

4 ý tưởng phim fan muốn có từ MCU

Sau tất cả, đây mới là 4 ý tưởng phim "ngoại truyện" của MCU mà fan khao khát ngóng trông nhất

ntxuanha    18:00 - 14/06/2018   

Thông tin về kim loại Vibranium trong MCU

Những điều bạn chưa biết về kim loại Vibranium nổi tiếng trong Vũ Trụ Điện Ảnh Marvel

ntxuanha    19:00 - 12/06/2018