Bài viết: Ý Nghĩa

Dwayne Johnson đưa máy bay riêng chở đạo diễn của Skyscraper gặp vợ đẻ

Đạo diễn của Skyscraper chia sẻ câu chuyện nghĩa cử cao đẹp của The Rock giành cho ông!

Mông    19:00 - 12/07/2018   

Giải thích ý nghĩa 2 đoạn after-credit phim Ant-Man and the Wasp

Giải mã After-Credit của Ant-Man and The Wasp: tình tiết “cài cắm” từ Infinity War đến Avengers 4

ntxuanha    15:30 - 07/07/2018   

Giải thích ý nghĩa 2 đoạn after-credit phim Ant-Man and the Wasp

Giải mã After-Credit của Ant-Man and The Wasp: tình tiết “cài cắm” từ Infinity War đến Avengers 4

ntxuanha    15:30 - 07/07/2018   

Sự liên quan giữa các bộ phim hoạt hình của Disney/ Pixar

13 chi tiết trong phim Disney/Pixar chắc chắn sẽ khiến bạn "mắt chữ O mồm chữ A" vì quá ...

ntxuanha    19:00 - 25/06/2018