x

Đăng nhập

Comming soon...

Tale of the Royal Secret Agent and Jo Yi

Tale of the Royal Secret Agent and Jo Yi : Ngoại trừ The Red Sleeve khá cân bằng ở hai thị trường ra, tôi nhận thấy rating tại Hàn và điểm số trên Douban của các phim còn lại khác nhau hoàn toàn luôn.