x

Đăng nhập

Comming soon...

The Invisible Man (Kẻ Vô Hình)

The Invisible Man (Kẻ Vô Hình): Mặc dù làm lại từ bản điện ảnh của Tây Ban Nha, nhưng phải công nhận rằng Hung Thủ Vô Hình của Hàn Quốc vẫn là tác phẩm cực kỳ đáng xem.