x

Đăng nhập

Comming soon...

The New Mutants (Dị Nhân Thế Hệ Mới)

The New Mutants (Dị Nhân Thế Hệ Mới): Vũ trụ Marvel vốn có vô số thanh kiếm quyền năng, từ những thứ được tạo nên bởi bàn tay tài hoa của loài người cho đến những thần khí được sở hữu bởi thần.