x

Đăng nhập

Comming soon...

The Pool (Hồ Bơi Tử Thần)

The Pool (Hồ Bơi Tử Thần): Theo như những gì trailer mô tả, mình nghĩ cốt truyện ban đầu sẽ như thế này. Leio (Cự Đà Triệu Baht) lấy bối cảnh tại vùng hoang mạc Thung Tawanyaeng