x

Đăng nhập

Comming soon...

The Queen’s Gambit

The Queen’s Gambit: Review phim The Queen’s Gambit: Xem phim rồi thì nên đọc cả truyện để cảm nhận cực độ cảm xúc của Beth Harmon từ "căng thẳng" đến "phê pha" qua từng câu chữ.