x

Đăng nhập

Comming soon...

The Witch: The Subversion (Sát Thủ Nhân Tạo)

The Witch: The Subversion (Sát Thủ Nhân Tạo): Sát Thủ Nhân Tạo là câu chuyện khởi nguồn về "ma nữ" Ja Yoon. Từ nhỏ cô đã trở thành vật thí nghiệm của tổ chức ngầm.