x

Đăng nhập

Comming soon...

Thích Nhất Hạnh

Thích Nhất Hạnh: Thiền sư Thích Nhất Hạnh - bậc thầy giác ngộ tâm linh đã về với cõi Phật nhưng những lời dạy của người vẫn sẽ được lưu truyền mãi nơi nhân thế.