x

Đăng nhập

Comming soon...

Tình Sử Đại Đường

Tình Sử Đại Đường: Sau khi bị "Càn Long màn ảnh" Nhiếp Viễn phụ bạc, Thẩm Ngạo Quân lại tìm thấy hạnh phúc bên hậu duệ thật của vị hoàng đế nổi danh thời nhà Thanh.