x

Đăng nhập

Comming soon...

Văn Thành

Văn Thành: Nhiều diễn viên có thực lực nhưng mãi vẫn chỉ đóng vai phụ mờ nhạt, đến khi qua đời thì khán giả mới nhận ra họ giỏi.