x

Đăng nhập

Comming soon...

798Mười

798Mười: Thị trường Việt Nam - mảnh đất màu mỡ để các đạo diễn gây dựng tên tuổi, đặc biệt là các đạo diễn Việt kiều. Có lẽ điều này đúng khi nhìn vào những cái tên này.