x

Đăng nhập

Comming soon...

AppleTv Plus

AppleTv Plus: Để đánh giá về bộ phim, Bắp xin dùng từ “tuyệt đẹp” để nói về CODA. Biên kịch kiêm đạo diễn đã sử dụng ngôn ngữ ký hiệu khiến bộ phim trở nên thú vị.