x

Đăng nhập

Comming soon...

As Above So Below (Hầm Mộ Ma Quái)

As Above So Below (Hầm Mộ Ma Quái): Found footage thực tế là một hình thức chung, chứ không hẳn là một nhánh riêng của dòng phim kinh dị như mọi người đã nghĩ.