x

Đăng nhập

Comming soon...

Ben Mendelsohn

Ben Mendelsohn: Marvel Studios đã xác nhận Secret Invasion sẽ là sự kiện crossover đầu tiên trên Disney+, có sự khác biệt so với những giai đoạn trước đây của MCU.