x

Đăng nhập

Comming soon...

Big Hero 6: The Series (Biệt Đội Big Hero)

Big Hero 6: The Series (Biệt Đội Big Hero): Trong phim có nhiều nhân vật trông thì to xác, vạm vỡ nhưng bên trong lại là những tâm hồn mỏng manh, dễ vỡ đó.