x

Đăng nhập

Comming soon...

Brendan Gleeson

Brendan Gleeson: Mỗi nhân vật đều được nhà làm phim khai thác rõ ràng khiến mình có thể hiểu rõ câu chuyện của từng nhân vật.