x

Đăng nhập

Comming soon...

Chân Tam Quốc Vô Song (Dynasty Warriors)

Chân Tam Quốc Vô Song (Dynasty Warriors): Chuyển thể từ tựa game cùng tên, Dynasty Warriors khai thác câu chuyện Tam Quốc quen thuộc, với các tướng lĩnh chính như Lưu Bị, Tào Tháo, Đổng Trác,...