x

Đăng nhập

Comming soon...

Đập Cánh Giữa Không Trung

Đập Cánh Giữa Không Trung: Tôi thấy khá tiếc khi Thưa Mẹ Con Đi cùng nhiều bô phim Việt Nam từng đạt được dấu ấn tại quốc tế nhưng bị "ghẻ lạnh" bởi khán giả Việt.