x

Đăng nhập

Comming soon...

Deadpool 2

Deadpool 2: Deadpool là nhân vật bất tử trong vũ trụ anh hùng Marvel. Tuy nhiên có những bí mật mà mình nghĩ người xem vẫn chưa thể biết được.