x

Đăng nhập

Comming soon...

Diệp Đức Nhàn

Diệp Đức Nhàn: Nhìn thực tại mới thấy Diệp Đức Nhàn đã không giúp lầm người khi chính Lưu Đức Hoa là người trả ơn, cưu mang bà ở tuổi già cơ cực, khó khăn.